Logo
# Character name Job Level / Move
1 Shuai
Lotus
Xenon 222
(17,400,684,596)
-
2 abel16
Revolution
Xenon 213
(13,401,833,555)
-
3 REDRACER65
Marathon
Xenon 212
(9,000,808,187)
-
4 DrOfBasisThu Xenon 210
(19,396,871,686)
-
5 BetaSimp Xenon 210
(11,501,024,826)
-

148 players are online | 7/4/2020 12:04:12 am UTC

Exp: 4x, Quest Exp: 4x, Drop: 3x, Mesos: 2x